Условията в ботевградската болница бе тема на днешната среща на кмета Иван Гавалюгов с местните медии. Поводът за разискване на този въпрос стана излъченият преди два дни репортаж по bTV за лошото състояние на общи части и стаи в лечебното заведение. Кметът сподели, че е гледал репортажа в сайта на телевизията и направи своя коментар върху показаните кадри.   


„Няма човек, който при вида на това, което бе показано, да го отрече или да търси по някакъв начин да се оправдава. В никакъв случай обаче не мога да се съглася, че това обобщава състоянието на всички помещения и отделения в нашата болница. Действително има такива, които са, меко казано, в недобро състояние спрямо характера на заведението. На кадрите ясно се видяха следи от течове, олющени мазилки, недобро обзавеждане. Но пък не бяха показани помещения, които са ремонтирани и в които обзавеждането е подновено”, коментира Иван Гавалюгов. 


Кметът сподели, че не е спирал да търси варианти за осигуряване на средства за цялостен ремонт на МБАЛ, включително за обзавеждане и за подмяна на част от медицинската апаратура. „За това са необходими милиони левове. На всички ни е ясно, че Община Ботевград не може да си позволи да осигури накуп тези средства. Така че частичните ремонти, които правим, мога да ги характеризирам като най-наложителни. За тях се отпускат суми, които общинският бюджет може да си позволи. Търсим и външно финансиране. За съжаление актуалните програми не позволяват общинските болници да бъдат ремонтирани и реконструирани. Също така те не предвиждат и средства за подмяна на обзавеждане и медицинско оборудване. Но мисля, че в скоро време ще можем да обявим вариант, по който да осигурим финансиране за цялостен ремонт на МБАЛ Ботевград”, каза още Иван Гавалюгов и добави: „Община Ботевград показа отношение, не само желание, като предприе реални действия за решаване на проблемите, свързани с физическото състояние на болницата, и със състоянието на наличната медицинска апаратура, с която тя разполага. За 2016 година бяха отделени средства за ремонт на кухненския блок на МБАЛ, който вече се използва и функционира нормално. Закупено бе и оборудване за болничната кухня. Заделени бяха средства и за медицинска апаратура.”. 


„Основни инвестиции в далеч по-големи размери бяха направени през настоящата година”, посочи Иван Гавалюгов. Той припомни, че през 2017 година за отделението по хемодиализа бяха закупени осем на брой чисто нови апарата на обща стойност около 190 000 лева с ДДС. Към приключване върви ремонтът на отделението, за който общината отпусна още 30 000 лева. За около 20 000 през годината са отпуснати средства за закупуване на различна медицинска апаратура, нужна на МБАЛ Ботевград. Също през 2017 година бяха отпуснати малко над 30 000  лева за ремонт на част от покрива на болницата. Предстои ремонт на една от операционните, за който са предвидени около 40 000 лева от собствени приходи на общината. 


Тъй като медицински услуги се предоставят и в доболничната помощ, общината осигури средства по проект „Красива България” на Министерството на труда и социалната политика за ремонтни дейности в сградата, които също са към своя край. Ремонтирани са общите части, десетте тоалетни, подменени са отоплителната инсталация и осветлението. Външното финансиране е в размер на 100 000 лева, а съфинансирането от страна на общината е около 200 000 лева. 


Допълнително са вложени още 40 000 лева собствени средства на общината за подмяна на цялата електрическа инсталация в поликлиниката. 


Изграждането на паркинга до доболничната помощ, за който бяха отпуснати около 100 000 лева, също е пряко свързано с подобряване на инфраструктурата за предоставяне на медицински услуги, тъй като се ползва основно от пациенти на лекарите в поликлиниката и на болницата. Това припомни още кметът на общината. 


Иван Гавалюгов спомена и за ремонта на здравната служба в село Трудовец, за който община Ботевград отпусна 30 000 лева, както и за финансирането на други по-малки ремонти в здравните служби на другите села.   


„Сумарно над 700 000 лева е вложила Община Ботевград през тази година за подобряване на здравната инфраструктура и за закупуване на ново медицинско оборудване. Това са над 10 на сто от собствените приходи на общината за 2017 година”, обобщи кметът. 


„Така че Община Ботевград е отворена и търси варианти за осигуряване на инвестиции, но пък считам, че е ангажимент на управителите на търговските дружества, не визирам само МБАЛ Ботевград, да направят необходимото да покриват своите текущи разходи и задължения в резултат на извършените от тях дейности. Общината няма да осигурява средства за покриване на текущи загуби или за нужди извън инфраструктурата и оборудването. Ангажимент на всеки един управител е да може да обезпечи дейността си с необходимите финансови средства”, категоричен бе Иван Гавалюгов.