През 2018 г. Община Ботевград извърши основен ремонт на детска градина „Здравец“ в Литаково. Той бе реализиран със собствени средства в размер на 175 000 лева. Сумата бе разходвана за следните дейности: ремонт на покривна конструкция, подмяна на външната и вътрешната дограма, външна топлоизолация на цялата сграда. Също така бе извършен ремонт на кухненския блок, санитарни бяха помещения, занимални и спални.


Предвид направените подобрения на сградата и състоянието на вътрешното обзавеждане и оборудване, което е силно амортизирано и морално остаряло, Община Ботевград има намерение да закупи нови детски легла, матраци, маси за хранене, дидактични шкафове и гардеробчета, отговарящи на съвременните изисквания за материална база в детските заведения. За тази цел общинското ръководство е внесло докладна записка в Общински съвет – Ботевград с искане да бъде отпусната необходимата сума в размер до 11 000 лева. Предложението ще бъде подложено на гласуване на предстоящата сесия на местния парламент. 


Към момента ДГ „Здравец“ се обучават 54 деца на възраст от 2 до 6 години, се посочва в докладната.