Превръщането на бившето училище в Липница в обучителен център по иновативни образователни дисциплини - “Роботика“, “Математическа логика“, “Програмиране на роботизирани системи“, остава под въпрос. Предложението на общината сградата да бъде предоставена за безвъзмездно ползване за срок от десет години на Сдружение “Математици, информатици и роботици без граници“ не бе прието,  т.е. то не събра две трети от гласовете на всички общински съветници /20 гласа „за“/. От присъстващите в залата съветници 16 бяха „за“, а 9 се въздържаха - Йорданка Лалчева, Йордан Йорданов, Любомир Лилов, Петя Кочкова, Цветанка Михова, Николай Велков и Цонка Докова от ОББО, както и колегите им от ГЕРБ Цанко Цанов и Росица Милчева. 


Дискусия по докладната нямаше. Единствено Цонка Докова попита защо имотът ще бъде предоставен за безвъзмездно ползване. В отговор Иван Гавалюгов обясни, че неправителствената организация ще извърши основен ремонт на покрива на сградата, ще я поддържа и ще я изпълни със съдържание.


От името на Постоянната комисия по стопанска политика и инвестиции Спасен Ценов направи две предложения: договорът със Сдружението да бъде прекратен, ако сградата не се използва по предназначение; да се предостави възможност на петима жители на община Ботевград да се обучават по желана специалност в Центъра, без да заплащат такси за това. 


С въпроса и двете предложения разглеждането на докладната приключи.


След края на заседанието кметският наместник на село Липница Йонка Йотова сподели пред местните медии, че се чувства обидена и отчаяна от решението на Общинския съвет. 


“Говоря и от името на липчани, защото те се радваха, че селото ще се възроди, ще има живот в него. Това че не се позволи бившето училището да бъде предоставено за обучителен център, означава, че въобще не се мисли за хората в селото“, каза Йонка Йотова. Тя бе категорична, че в Липница ще бъде организирана подписка, с която жителите на населеното място ще настояват докладната да бъде внесена отново за разглеждане в Общинския съвет и да получи нужната подкрепа. 


“Не очаквах от Петя Кочкова, Йорданка Лалчева и другите, че няма да подкрепят тази прекрасна идея, която би възродила нашето село“, допълни кметският наместник на Липница. Тя заяви, че ако се наложи, ще поиска подкрепа и от жителите на Ботевград.  


Припомняме, че намерението на Сдружение „Математици, информатици и роботици без граници” , оглавявано от инж. Александър Чобанов, е да превърне бившето училище в Липница в обучителен център по иновативни образователни дисциплини: „Обучителна роботика”; „Математическа логика”, „Програмиране на роботизирани системи”. Учениците, които ще се подготвят в тази база, ще участват в международни конкурси, олимпиади и състезания. Също така се предвижда провеждането на курсове и обучения по професии, традиционни за региона – бъчварство, дърводелство и други. Подготовката ще се провежда през почивните дни и училищните ваканции.