Община Ботевград съобщава, че от 04.03.2019 г. на сайта на общината (www.botevgrad.bg) са публикувани заповедите  за  обезщетения  от възникнали сервитути на проводи, пресичащи  частни  имоти  в  населените  места - град Ботевград, село Скравена  и  село Новачене  във  връзка  с  изграждането  на  обект: „Модернизация на участък от път І-1 (E79) “Мездра-Ботевград“ от км. 161+367 до км. 194+164,89“


След изтичане на 14-дневния срок, считано от 04.03.2019 г., обезщетенията ще бъдат изплащани в община Ботевград, срещу представяне на актуални документи за собственост и удостоверения за наследници.


За повече информация –  ТУК, община Ботевград и кметства с. Скравена и с. Новачене.