Народно читалище „19 февруари” в Скравена бе домакин на работна среща на читалищата в община Ботевград, която се проведе вчера. В разговора на тема „Читалищата и връзката им с местната общност и местната власт взеха участие представители на библиотеката в Ботевград, председатели, секретари, библиотекари, кметове, кметски наместници и читалищни дейци от Врачеш, Трудовец, Литаково, Новачене, Краево, Рашково и Скравена. Единствено ботевградското читалище нямаше свой представител в срещата. Община Ботевград бе представлявана от Стефка Граматикова – секретар, и Силвия Маринова - главен експерт "Културно-информационни и публични дейности".


В хода на срещата Стефка Граматикова увери присъстващите, че Общината ще продължи да подкрепя местните читалища, като осигурява допълнителна субсидия от общинския бюджет за художествена самодейност и средства за ремонти. „Винаги сме готови да откликнем на Вашите нужди и да помогнем”, заяви секретарят на Община Ботевград. 


И в момента продължават ремонтните дейности в НЧ „Светлина” в село Литаково, стана ясно на срещата. През този сезон там ще бъде подменена дограмата на първия етаж на сградата и ще се извърши ремонт на отоплителната инсталация и на електроинсталацията, като за тези дейности са заложени 50 000 лева в общинския бюджет.


Думата бе предоставена на председателите на читалищните настоятелства и на библиотекарите. Нови ръководства са си избрали читалищата в Литаково и Новачене, стана ясно още на срещата. Начело на двете културни средища са съответно Станислав Борисов и Нина Петкова, която е най-младият председател на читалищното настоятелство в общината.  


Председателите на читалищните настоятелства в селата работят напълно доброволно. Нито един от тях не получава възнаграждение за труда си. Това също бе изтъкнато по време на срещата.


В края на дискусията срещата бе определена като изключително ползотворна, защото допринесе за насърчаване на диалога и по-интензивното сътрудничество между  хората, които отговарят за развитие на културата и читалищната дейност в нашата община. Затова и всички участници в нея бяха единодушни, че трябва да има и следващи срещи в такъв формат.