Зад блок 28 в ЖК „Васил Левски”  (старата част) ще бъде асфалтирана алея, по която транспортните средства на живеещите там ще достигат безпрепятствено до паркоместата и гаражите в блока.  За полагане на асфалтовата настилка и завършване на благоустрояването са необходими 25 000 лева, които ще бъдат осигурени от собствени приходи на общината. Предложението за отпускане на тази сума е внесено за гласуване в Общинския съвет. 


В местния парламент е внесена и докладната за отпускане на 45 000 лева, необходими за полагане на тротоарни плочи и паркоелементи, както и за асфалтиране на вътрешноквартална алея зад блок 29, която ще осигурява достъп на превозни средства до паркоместата и гаражите. И тази сума ще бъде осигурена от собствени приходи на общината, се посочва в докладната записка до местния парламент. 


И към двете докладни има приложени количествено-стойностни сметки.