Общинският съвет подкрепи предложението на Община Ботевград за отпускане на 32 000 лева за текущ ремонт на откритата тераса на първия етаж към сградата на Детска градина „Детелина” във Врачеш. Терасата е в лошо състояние и крие опасности за малчуганите. По време на обсъждане на докладната за отпускане на средствата, съветникът Дамян Маринов предложи общината да осигури от собствени приходи до 10 000 лева за ремонт на дворното пространство в детското заведение. 


„Така ще се създаде безопасна среда за игра да децата. С това всички проблеми на детската градина във Врачеш ще бъдат решени.  След  въвеждането на мерките за енергийна ефективност в сградата, тя придоби много добър вид както вътре, така и отвън. Това е още една причина за привеждане на дворното пространство в съответствие с нейния облик”, аргументира се общинският съветник. 


Предложението на Дамян Маринов бе подкрепено единодушно от всички съветници -23-ма на брой, присъстващите на извънредното заседание вчера.