книга първа
 
„Първа книга от историята за загубата на три свята, събрали своята съдба в едно. Земята на древните е новото начало на всички тях. Водени от едно малко момче, срещнало скитник в гората, жителите на Тира успяват да познаят силата на мрака и светлината. Господарят на времето, Големият орех, е силата на дорейците. В неговите корени е началото на Белия град. Тракащата машина, с която драките отсичат черната планина е доказателството за напредъка на технологията им. Хората са тези, които са най-близо до Езерото, в котловината, между две планини, срещнали се една с друга, пазители на Езерния град. Трите големи центъра на световна сила - Езерният, Белият и Черният град, са причината за успешно начало на пътя към знанието. В битката за истината, всички същества от Средната гора успяват да спечелят почитанието на Чердан и Мора. Това е най-трудната част от плана за спасяването на Езерото и цялата Тира.”


Читателите ни вече са запознати със съществуващото през последните години приятелство между Ботевградския Литературен клуб „Стамен Панчев” и Клуба на дейците на културата в Етрополе.
След поредицата от съвместни представяния на книги на двете институции, тази вечер „колекцията” се попълни с още една книга. Този път автор е Георги Сираков от Ботевград. „ЗЕМЯТА НА ДРЕВНИТЕ” е неговата първа книга от поредицата Сказание за кръговрата.
Завършил е теология и тази вечер показа завидни знания в областта на човешкото познание, лингвистиката и древната история на народите.
Ценители на литературата и членове на двата културни института го аплодираха в Коктейл-бар „Маргаритата” в Етрополе, където се осъществи литературната вечер.