Приключи проектът за енергийно обновяване на две жилищни сгради в Ботевград – блок „Здравец”, който се намира на ул. „Стефан Караджа”, и блок „Христо Ботев” – на бул. „Трети март” №81. По този повод в сградата на общинската администрация се проведе заключителна пресконференция, на която бяха представени изпълнените мерки по проекта. Веднага след това  се състоя официална церемония „Откриване на обект” за приключване на строително-монтажните работи по реализиране на проектното предложение „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради в Ботевград – етап 1” по Оперативна програма „Региони в растеж”. 


Общата стойност на проекта е 806 796,71 лв., от които  685 777.21 лв. са осигурени от Европейския фонд за регионално развитие, а националното финансиране е в размер на 121 019,50 лв. 


Определеният срок за изпълнение на мерките за енергийна ефективност в двете жилищни сгради бе 30 месеца. 


В рамките на проекта в двете многофамилни жилищни сгради са извършени следните дейности: топлоизолация на външни стени и таван, подмяна на дограма и осветителни тела в общите части, изграждане на достъп за хора с увреждания, който отговаря на Наредба №4 от 2009 год. 


Чрез изпълнените енергоспестяващи мерки ще бъдат постигнати следните резултати: намаляване на енергийното потребление и разходите за енергия в двете многофамилни жилищни сгради; повишаване на класа на енергопотребление в клас В; реализиране на енергийни спестявания в общ размер на 415 577 kWh/год. и с екологичен ефект  96.56 m/год. спестени емисии въглероден диоксит и за двете сгради.