Със символична първа копка днес бе даден старт на поредните три проекта за въвеждане на мерки за енергийна ефективност, които се финансират от ОП „Региони в растеж”. Преди това в сградата на общината страните по договорите подписаха съответните документи. 


Единият от проектите обхваща сгради от образователната инфраструктура в Ботевград – на ППМГ „Акад. проф. д-р Асен Златаров”, на физкултурния салон към нея и на филиал „Детелина” към детска градина „Иглика”. Общата стойност на проекта е 1 387 413, 98 лв., от които 1 175 209,66 лв. са осигурени от европейския фонд за регионално развитие, 207 389,92 лв. е размерът на националното съфинансиране, а съфинансирането от страна на бенефициента – община Ботевград, възлиза на 4 814,40 лв.  


Вторият проект включва шест многофамилни жилищни сгради с адреси: ул. „Преслав” №12, входове „А” и „Б”, ул. „Славейков” №21 и №23, ЖК „Васил Левски”, бл.22, входове „А” и „Б”, ул. „Божко Божилов” №7 и ул. „Цар Иван Шишман” №28. Стойността на този проект е 1 518 915,66 лв., от които европейския фонд за регионално развитие отпуска 1 291 078,32 лв., а държавата – 227 837,34 лв. 


По третия проект ще бъдат ремонтирани пет многофамилни жилищни сгради – на ул. „Любен Каравелов” №50, ЖК „Васил Левски” , бл. 7, входове „А”, „Б” и „В”,  бул. „Трети март” №55, входове „Б” и „В”, ул. „Бенковски” №17 и ул. „17-ти ноември” №57. Този проект е на стойност 1 389 063,19 лв., като от тях 1 180 703,70 лв. са от европейския фонд за регионално развитие и 208 359,49 лв. – от държавата. 


Срокът за изпълнение на всеки един от проектите е 30 месеца.  В рамките на проектите ще се извърши: топлоизолация на стените, покрива, подмяна на дограма, подмяна ел. осветление и всички ремонтни строително-монтажни работи след преминаване на новоизградени електроинсталации, системи за отопление, вентилация, отводняване и подмяна на дограми, включващи демонтажни работи, инсталационни, мазачески, шпакловъчни, бояджийски, облицовъчни и настилъчни за възстановяване на съществуващото положение след изпълнение на топлоизолационен и хидроизолационен пакет и нова мълниезащита.