Със заключителни пресконференции завърши изпълнението на още два проекта за въвеждане на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради в Ботевград. Те са реализирани със средства от Оперативна програма „Региони в растеж”. 


Единият проект  е на стойност 1 389 063,19 лв., от които 1 180 703,70 лв. са осигурени от Европейския фонд за регионално развитие , а 208.359,49 лв. – национално съфинансиране. Този проект обхваща пет многофамилни жилищни сгради, намиращи се на: ул. „Любен Каравелов ”  №50; ЖК „Васил Левски.”, бл. 7, вх. А, Б и В; бул. „Трети март” №55, вход А, Б, В; ул. „Бенковска” №17 и ул.”17-и ноември” №57. 


Общата стойност на другия проект възлиза на 1 518 915,66 лв. От тях  1 291 071,32 лв. са отпуснати от Европейския фонд за регионално развитие, а националното съфинансиране възлиза на 227 837,34 лв. Проектът включва шест многофамилни жилищни сгради: ул. „Преслав” №12, вх.А и Б; ул. „Славейков ”  №22 и №23; ЖК „Васил Левски”, бл.23, вход А, Б и В; ЖК „Васил Левски”, блок 22, вход А и Б; ул. „Божко Божилов” №7; ул. „Цар Иван Шишман.” №28. 


В рамките на срока за изпълнение на проектите – 30 месеца, в отделните сгради са въведени следните мерки за енергийна ефективност:  топлоизолация на външни стени, топлоизолация на покрив, топлоизолация на под, подмяна на дограма, подмяна на осветителни тела в общините части. 


За всяка сграда са реализирани и дейности, свързани с подобряване на достъпа на хора с увреждания, в съответствие с разпоредбите на действащите нормативни изисквания. 


В резултата на изпълнението на проектите и въвеждането на мерките за енергийна ефективност в единайсетте сгради ще се създадат по-добри условия за живот на 120 домакинства, включващи 306 жители на Ботевград.