Одобрените проекти по програмата "Красива община" са 13 на брой. 


Да припомним, че в края на 2018 г. Общината подготви пакет от документи за кандидатстване с проектни предложения по общинската програма „Красива община”. Повече информация ще откриете ТУК.


В края на миналата седмица служители на общинската администрация и работници на БКС започнаха доставянето на съоръженията и материалите на адресите на първите пет сдружения на собствениците, чиито проекти бяха одобрени. доставките включват: кошчета за отпадъци, пейка тип „София“ - Арт парк, бетонна саксия – кашпа, тротоарни плочи и бордюр тип „градински ивици“, комплект маса с пейки с облегалки, няколко модела детски люлки, ударопоглъщаща каучукова настилка, маса за шах с 4 седалки, както и цветя, лак за дървени повърхности, блажна боя и пясък.


Сдруженията на собствениците трябва да запазят предназначението на придобитите материални ценности за период не по-кратък от три години след завършване на проекта, както и да ги стопанисват с грижа на добър стопанин. Тъй като някои видове градинско оборудване се нуждаят от допълнително монтиране в земята, крайният срок за изпълнение на проектите, от страна на сдруженията, е до 90 дни от получаване на материалите и оборудването.


Изпълнението на договорите ще става поетапно във времето, защото различните материали и оборудване се получава от различни фирми с различни срокове на доставка, поясниха от общинската администрация.