Общинското ръководство иска съгласието на Общинския съвет за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местни такси и цени на услуги на територията на общината. С предложените промени се определят наемни цени за ползване на зали – общинска собственост, както и цени за извършване на услуги на физически и юридически лица


Ремонтираната зала „Ботевград”, която се намира в сградата на общинската администрация, ще се предоставя за ползване срещу 200 лева за два часа, а за всеки следващ час ще се доплаща по 80 лева.  


За други зали в административните сгради наемът да е 50 лева на час, предлагат от общината.  Детските градини, основните и средните училища на територията на община Ботевград ще могат да ползват всички зали без да плащат за това.


За услуга на физически и юридически лица по изкърпване на единични дупки и деформации на настилки  с гореща асфалтова смес с дебелина 4-6 см – ръчно /включително разкъртване и почистване/, ще се заплаща по 26,87лв./кв.м с ДДС. 


Услуга по полагане на настилка от бетонови плочи ще струва 39,20 лв./кв.м с ДДС.  Физическите и юридическите лица ще заплащат по 26,59 лв./кв.м с ДДС за услуга по доставка и полагане на асфалтобетон – плътна смес за горен пласт. 


Цената на услуга с фугорез ще бъде 7, 28 лв./л.м.с ДДС. В наредбата се създава още една точка, в която е фиксирана цената на услуга на физически и юридически лица по повдигане и сваляне на решетки и шахти при асфалтова настилка – 90 лв./бр. с ДДС. 


Проектът за изменение и допълнение на Наредбата е публикуван в официалния сайт на Община Ботевград на 23 май 2019 год. До този момент възражения и предложения по така предложените промени не са постъпили.