Народно читалище „19 февруари” – с. Скравена кандидатства с проект „Пътеки към наследството” по програма „Културно наследство” към Министерството на културата. Проектната разработка е на стойност 9 045 лв. Тя е одобрена и ще получи финансиране от Фонд култура в размер на 8 000 лева. Останалите 1 045 лева читалището ще осигури от собствени средства.


Партньори по проекта на Народни читалище „19 февруари” са Община Ботевград и детска градина „Детелина” в Скравена. 


Проектът е със срок на реализация една година. Той предвижда изпълнението на следните дейности: изграждане на етнографска сбирка, която ще се състои от множество предмети на местния бит и култура, изграждане на постоянна експозиция към паметник-костница на Ботевите четници, отпечатване на справочник с исторически, културни и природни забележителности в землището на село Скравена и община Ботевград /справочникът ще бъде изготвен и в електронен вариант/, обучения, демонстрации на местни занаяти /тъкане, плетене, в което се използват възли, плетене на кошници и други/, в които туристите и местното население ще могат да участват. 


Проектът „Пътеки към наследството” стартира от 1 юли със събирателска дейност за етнографската експозиция.  Предстои ремонт на помещението, където тя ще бъде подредена. За целта специалисти от общината вече са били на място, за да направят оглед. В същото помещение ще се провеждат и  демонстрациите на различните занаяти, като необходимите материали ще бъдат закупени със средства по проекта. 


Междувременно библиотеката към читалище „19 февруари” подготвя поредния проект по програмата „Българските библиотеки – съвременни центрове за четене и информираност”  на Министерството на културата за обновяване на библиотечния фонд.