С пресконференция Народно читалище „19 февруари” с. Скравена официално започна реализацията на проект „Пътеки към наследството” по програма „Културно наследство” към Министерството на културата. Събитието се състоя днес в читалищната библиотека. Проектната разработка е на стойност 9 045 лв. Тя е одобрена и ще получи финансиране от Фонд култура в размер на 8 000 лева. Останалите 1 045 лева читалището ще осигури от собствени средства.


Проектът „Пътеки към  наследството“ има за цел да стимулира интереса към културно-историческото наследство и да събере на едно място  занаяти, история, етнография и забележителности на с. Скравена.


Проектът е със срок на реализация една година. Той предвижда изпълнението на следните дейности: изграждане на етнографска сбирка, която ще се състои от множество предмети на местния бит и култура, изграждане на постоянна експозиция към паметник-костница на Ботевите четници, отпечатване на справочник с исторически, културни и природни забележителности в землището на село Скравена и Община Ботевград /справочникът ще бъде изготвен и в електронен вариант/, обучения, демонстрации на местни занаяти /тъкане, плетене, в което се използват възли, плетене на кошници и други/, в които туристите и местното население ще могат да участват. 


Ремотът на помещението за експозицията ще бъде извършен със средства на Общината. В същото помещение ще се провеждат и демонстрациите на различните занаяти, като необходимите материали са закупени със средства по проекта. 


На пресконференцията присъстваха малко хора - представители на партньорите по проекта на Народни читалище „19 февруари”, а именно: за Община Ботевград - Силвия Маринова - главен експерт „Културно-информационни дейности и публични прояви“, и за детска градина „Детелина” в Скравена – Маргарита Кунинска. 


Това е трети проект на Народно читалище „19 февруари” - с. Скравена, финансиран от Национален фонд „Култура“. Другите два са: „Мъдростта и красотата на фолклора от с. Скравена“ – 2007 г. и „От памучната нишка до шарената черга“ – 2008 г.