От миналата седмица детското заведение не приема деца, за да могат строителите да работят интензивно. Основен ремонт тук не е правен от повече от 30 години. Многократно Общината кандидатства с проект за средства от Националния доверителен екофонд, но едва през тази година те бяха отпуснати.

Стойността на проекта е близо 79 000 лв., като съфинансирането от страна на Общината е 20 000 лв., още 30 000 лв. са осигурени от местния бюджет за ремонт на покрива на детското заведение. Освен това стените ще бъдат топлоизолирани и боядисани, ще се монтира нова дограма.

Обществената поръчка бе спечелена от фирма „Билд инженеринг“. След като строителните работи приключат, подновени ще бъдат и мебелите в детската градина.

Както вече сме информирали, Общината отпусна 280 000 лв. за цялостна подмяна на обзавеждането в детските градини в Ботевград и селата.


Намеренията са на първи септември детската градина в Скравена да отвори отново врати след генералния ремонт на сградата.