В периода 12 - 14 август 2019 г. Община Ботевград ще бъде домакин на работна среща на служителите от общинските администрации, работещи в системата на ГРАО /Гражданска регистрация и административно обслужване/. Лектори са Юлияна Неделин – старши експерт в Главна дирекция ГРАО, МРРБ и Наташа Христова – ръководител на Териториално звено ГРАО – София област.  


Цели на срещата:


- анализ на работата по подготовката и произвеждането на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.


- отчет на извършените проверки за спазване на разпоредбите на Закона за гражданска регистрация


- задачи и срокове във връзка с произвеждане на изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 г.  


- запознаване с промените в нормативната уредба за функциониране на ЕСГРАОН  


Началото на работната среща бе дадено в зала „Ботевград“ на Общинска администрация от г-жа Стефка Граматикова, секретар на Община Ботевград.


Участие в семинара вземат над 30 административни служители от Софийска област.