С 21 гласа „за“ общинските съветници подкрепиха докладната за изграждане на подвижна трибуна с капацитет 104 места на спортната база на футболен клуб „Ракитин“ в Трудовец. За тази цел Община Ботевград ще отпусне 7 000 лева от собствени приходи. Парите ще послужат за доставка и монтаж на новото съоръжение, както и за изливане на бетонни фундаменти.


Футболният клуб е набавил пластамасовите седалки за трибуната от дарители и спонсори, стана ясно на сесията вчера.  


Според ръководството на ФК "Ракитин", с изграждането на подвижната трибуна ще се повиши оптималното функциониране на спортната база и ще се осигури удобен и приятен престой на все по-големия брой посетители на стадиона.