Изборният ден в Етрополска община започна точно в 07:00 часа, при спазване изискванията на Закона.
Избирателната активност към 10:00 ч. е 15,17 %, а гласуването протича спокойно.