Община Ботевград обяви обществена поръчка за зимно почистване и опесъчаване на общинските пътища. Те са 11 на брой с обща дължина 60 километра.


Прогнозната стойност на поръчката е 69 990 лева без ДДС. Средствата са осигурени от Министерство на финансите като трансфер за зимно поддържане и снегопочистване на общинската пътна мрежа.


Срокът на договора е до 31 март 2020 г. Оферти от кандидатите се приемат до 4 ноември 2019 г.