На заседание, проведено на 04.11.2019 г., Дисциплинарно-административният съвет (ДАС) към Националната баскетболна лига (НБЛ) разгледа доклада на г-н Красимир Стойнов - дежурен представител на БФБ от среща № 17 между отборите на БК „Спартак Плевен“ и БК „Левски-Лукойл“, проведена на 26.10.2019 г. в Зала „Балканстрой“ в гр. Плевен. Въз основа на доклада, на основание чл. 15, ал. 1 във връзка с чл. 25, ал. 1 от Дисциплинарно-административните правила (ДАП) на НБЛ, предвид липсата на депозирано от заинтересованото лице възражение по см. на чл. 18 от ДАП, Дисциплинарно-административният съвет реши:  1. Налага на старши-треньора на БК „Левски-Лукойл“ - Константин Стефанов Папазов, глоба в размер на 1000 (хиляда) лева, както и принудителна мярка - лишаване от длъжностни права за една среща на основание чл.35, т.4 от ДАП на НБЛ, за отправени неприлични жестове към зрителите в среща № 17 между БК „Спартак Плевен“ и БК „Левски-Лукойл“, проведена на 26.10.2019г.


На основание чл. 27 от ДАП, решението подлежи на обжалване пред Арбитражната комисия на БФБ, в едноседмичен срок от уведомяването за същото.


 Мотиви: Съгласно доклада на дежурния представител на БФБ, старши-треньорът на БК „Левски-Лукойл“ - Константин Стефанов Папазов е отправил неприлични жестове към зрителите на срещата, което се наказва на основание чл.35, т.4 от ДАП на НБЛ. Размерът на предвиденото наказание е абсолютно определен в ДАП и не подлежи на конкретизация.


 Въз основа на доклада на Красимир Стойнов - дежурен представител на БФБаскетбол, а същия мач, на основание чл. 15, ал. 1 във връзка с чл. 25, ал. 1 от Дисциплинарно-административните правила (ДАП) на НБЛ, предвид липсата на депозирано от заинтересованото лице възражение по см. на чл. 18 от ДАП, Дисциплинарно-административният съвет реши:


 1. Налага на БК „Спартак Плевен“ имуществена санкция в размер на 1000 (хиляда) лева на основание чл.37, т.2 от ДАП на НБЛ, за непристойни скандирания на публиката по адрес на старши-треньора на БК „Левски Лукойл“ – Константин Папазов в среща № 17 между БК „Спартак Плевен“ и БК „Левски-Лукойл“, проведена на 26.10.2019 г.


 На основание чл. 27 от ДАП, решението подлежи на обжалване пред Арбитражната комисия на БФБ, в едноседмичен срок от уведомяването за същото.


 Мотиви: Съгласно доклада на дежурния представител на БФБ, на два пъти е имало непристойни скандирания от публиката по адрес на старши-треньора на БК „Левски Лукойл“ – по време на втората част при оставащо време 06:30 мин. и по време на четвъртата част при оставащо време 07:35 мин. ДАС счита последното за нарушаване на установения ред за протичане на срещата. Размерът на предвиденото наказание по чл.37, т.2 е определен в размер до 5000 лева, но тъй като нарушението е първо за сезона санкцията е в по-малък размер от максимално допустимия.  1. Налага на БК „Спартак Плевен“ имуществена санкция в размер на 200 (двеста) лева на основание чл. 40 т.4 от ДАП на НБЛ във връзка с чл.7, ал.1, т.16 от „Правила за провеждане на държавно първенство мъже – НБЛ“ за неизправни измервателни уреди в среща № 17 между БК „Спартак Плевен“ и БК „Левски-Лукойл“, проведена на 26.10.2019 г.


На основание чл. 29 от ДАП на НБЛ, решението по т.3 не подлежи на обжалване.