По молба на Кмета на Община Етрополе Димитър Димитров се състоя среща между него и заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството Николай Нанков, на която бяха обсъдени важни за Община Етрополе въпроси и проблеми.


Една от важните теми бе увеличението на цената на водата от 1 ноември 2019 година, за което като причина Министърът посочи заложеното поскъпване в бизнес-плана на ВиК асоциацията с цел набиране на средства за инвестиции в сектора.
Друга важна тема, която бе засегната на срещата е проблемът с водопроводната и канализационна мрежа. Министър  Нанков пое ангажимент за осигуряване средства за продължаване на ремонта на улици и водопроводни клонове на територията на Община Етрополе на стойност 591 805 лв. 
Сред главните  приоритети на ръководството на Община Етрополе е изграждане на пречиствателна станция за питейни води. Министерството на регионалното развитие и благоустройството ще осигури финансиране за изготвяне на прединвестиционно проучване и идеен инвестиционен проект за рехабилитация на ПСПВ – Етрополе.
Относно състоянието на пътищата от Републиканска пътна мрежа на територията на Община Етрополе, Министърът увери Кмета,че през новата 2020 година ще започне ремонт на пътя Етрополе – Ямна – Черни вит.