„Златната” обществена поръчка за организиране на близо 200 събития по програма „Еразъм +”, по която бе класирано обединение с участието на фирма на Валентин Златев, е отменена. Решението за прекратяване на процедурата е взето в последния работен ден – 23 декември и вече е публикувано на сайта на възложителя Център за развитие на човешките ресурси. Така дейностите на стойност близо 3 милиона лева вероятно ще се възлагат с ново състезание и при променени правила.
Както „Сега” писа, ЦРЧР успя да измисли абсурдна методика, така че да класира фирмите на база единични цени за куп теоретични дейности без никаква яснота какви точно събития ще се организират. По тази методика разликата между  между най-ниската и най-скъпата оферта, дадени за отделни дейности достигна 140 пъти. Въоръжен с тази формула, ЦРЧР успя да отхвърли всички допуснати кандидати освен консорциума „Обединение логистика”. Обединението спечели с абсурдни цени като ползване на лаптоп за 4 часа в рамките на събитие при цена 120 лева и предоставяне на екран за прожектиране на презентации за 4 часа срещу 190 лева.

След скандала с поръчката просветният министър Красимир Вълчев разпореди проверка на вътрешния отдит на МОН, а сега идва и самото решение за прекратяване на процедурата. От документа става ясно, че при провеждането на процедурата са допуснати нарушения, които не могат да бъдат отстраени без опорочаването на състезанието. Най-сериозният порок е именно методиката за оценка. ЦРЧР потвърждава изнесената от „Сега” информация, че  в обявлението невярно се твърди, че офертите ще се класират по два показателя – качество и цена. Всъщност и двата показателя, залегнали при оценката на фирмите, са ценови. При проверката са установени и други нарушения – докладът за работата на  конкурсната комисия не е подписан от всички членове, а в решението за класиране няма разпоредитена част, с която се отстраняват останалите кандидати, а е посочен само избраният да изпълнява поръчката консорциум.
Всички документи на профила на купувача пък са публикувани без дати, така че няма как да се установи дали са спазени сроковете по ЗОП за различните етапи от поръчката.

В обединението „Обединение логистика” влизат „Хорнат” ООД с действителен собственик Валентин Златев, „Ем енд Марк” ООД, „Обучителен център Преслав” ООД и „България Евент” ЕООД.