Община Ботевград обяви обществена поръчка за организация и осъществяване на денонощна охрана и пропускавателен режим на обекти общинска собственост в две две обособени позиции: охрана на фирма БКС, ул. „Свобода”13 и фирма „Родина 75И”, ул. „Севаст Огнян” 20.  Изискване на възложителя е охраната да се осъществява чрез визуален контрол и  да се контролира внасянето и изнасянето на стоково-материални ценности. Броят на охранителите трябва да бъде по четирима души на всеки от обектите.
Прогнозната стойност на обществената поръчка е 60 хиляди лева за двата обекта.
Срокът за подаване на оферти е 24 април.