На 1 януари 2020 година населението на Ботевград наброява 22 869 души, а на цялата община - 34 692, според данни, предоставени от общинската администрация.


През миналата година 93 двойки са сключили граждански брак в Ботевград, в Трудовец – 5; Литаково – 2 и по една в Гурково, Радотина и  Скравена. 14 граждански брака са сключени в чужбина: Кипър – 5; Италия – 2 и по един в Белгия, САЩ, Румъния, Сърбия, Великобритания, Тунис и Венецуела.


Регистрираните новородени през 2019 г. по постоянен адрес на майката в Община Ботевград са 332 на брой (с постоянен адрес в Ботевград - 206, с постоянен адрес - кметствата от общината – 126).


През 2019 г. 248 деца са родени в МБАЛ - Ботевград /в това число влизат новородени и от други общини/.


За периода 28 деца са родени в чужбина: Великобритания – 7; САЩ – 4; по 3 са родени в Германия, Испания и Италия, Австрия – 2 бр. По едно дете с ботевградски корени е родено в други 6 страни: Чешка Република, Норвегия, Кипър, Люксембург, Белгия и Швейцария. 


За миналата календарна година са осиновени три деца.


Броят на починалите жители в общината през 2019 г. е 476, от които 190 са починали в селата. 3 събития са настъпили в Германия.