Депутатите приеха бързо промените в Закона за хазарта на второ четене


Само държавата ще организира лотарийни игри вече. Това реши окончателно парламентът.


Приемането на второ четена на Закона за хазарта беше включено днес като извънредна точка и тя беше приета бързо.


Промените предвиждат от влизането в сила закона лицензите заорганизиране на лотарийни игри, с изключение на томбола, бинго, кено и техните разновидности, издадени на организатори, различни от Държавно предприятие „Български спортен тотализатор“ се прекратяват и съответните удостоверения се обезсилват.


Печалбите от игрите, които не са изплатени до влизането в сила на този закон, се изплащат съгласно утвърдените игрални условия и правила за съответната игра. От деня на влизането в сила на този закон се преустановява разпространението и продажбата на билети, фишове, талони или други удостоверителни знаци за участие в игрите от организатори, различни от Държавно предприятие „Български спортен тотализатор“.


Издадените фишове, талони или други удостоверителни знаци, които не са продадени до влизането в сила на промените, се унищожават до 31 декември 2020 г.