От петък, 15 май, се възстановява приемното време на кмета Иван Гавалюгов. Гражданите ще бъдат допускани, както и преди извънредното положение, по график, след записване на тел. 0723/66636 или на място при портиера на входа на общината, всеки петък от 14:00ч до 17:00ч.


От понеделник, 18 май, и останалите членове на общинското ръководство ще подновят приемните си дни, както следва:


Зам.-кметове: сряда от 14:00ч до 17:00ч.


Секретар: понеделник от 14:00ч до 17:00ч.


Също от началото на следващата седмица се възобновява приемното време и на главния архитект: понеделник и сряда от 14:00ч до 17:00ч.. Нововъведението е, че главният архитект ще приема заедно с началника на отдел „Териториално и селищно устройство“. Това ще става на гише, което се намира на партера в сградата на общината и по график, но след предварително записване на тел. 0723/66636 или на място при портиера на входа на общината. 


При посещенията си в общинска администрация гражданите задължително трябва да носят лични предпазни средства /маска или шал/.


Предоставяме информация и за други специалисти от общинската администрация, които имат регламентираното приемно време:


Отдел „Хуманитарни и социални дейности“: всеки работен ден от 08:30ч. до 12:30ч.


Приемна /партерен етаж/


Гл. експерт „Опазване на околната среда и отпадъците“ /Еколог на общината/: понеделник, сряда и петък от 13:30ч. до 14:45ч.


Приемна /партерен етаж/


Изнесено работно място към АГКК – София: вторник и сряда от 08:30ч. до 12:00 ч. и от 13:30ч. до 17:00ч.


Приемна /партерен етаж/


Центърът за административно обслужване на гражданите продължава да работи по установения от началото на извънредното положение график, а именно: от 08:30ч. до 17:30ч. със следните прекъсвания за проветряване и дезинфекция:


10:15ч. – 10:30ч.


12:30:ч. – 13:30ч.


15:15ч. – 15:30ч.