ВУЗ-ът ще признава оценките от матурите за кандидатстване в 116 от общо 118 бакалавърски програми


Академичният съвет на Софийския университет "Св. Климент Охридски" одобри промени в Правилника за приемане на студенти за учебната 2020/2021 година.
ВУЗ-ът ще признава оценките от държавен зрелостен изпит като конкурсни за кандидатстване в 116 от общо 118 бакалавърски програми.
 
Единствените кандидатстудентски изпити, които ще проведе най-старото висше учебно заведене ще са по биология и химия за специалностите "Медицина" и "Фармация", както и по Математика ІІ за специалностите във Факултета по математика и информатика, Физическия факултет и Стопанския факултет.
С оценките от изпитите по биология и химия кандидат-студентите ще могат да кандидатстват и за специалности в Биологическия факултет, Факултета по химия и фармация и Физическия факултет.
 
Кандидатстването в специалност "Право" ще се осъществява с оценката от държавния зрелостен изпит по български език и литература и общия успех от дипломата за средно образование.
Кандидатстудентският изпит по химия ще се проведе на 14 юни. Този по биология ще е на 20 юни, а по Математика II – на 21 юни. Началният час и на трите изпита е 9.00 часа.
 
Кандидат-студентите, които до този момент не са подали заявления за явяване на изпит, могат да се регистрират в срок до 10 юни 2020 г. единствено чрез електронизирана система на университета на адрес https://online.uni-sofia.bg с линк от главната страница на Университета – http://www.uni-sofia.bg.
Подалите заявления за отменени кандидатстудентски изпити ще бъдат обезщетени чрез електронно генерирани поименни ваучери с левовата равностойност на заплатената такса. Електронните ваучери могат да се използват като средство за заплащане на такси за подаване на заявления за явяване на кандидатстудентски изпит или за подаване на документи в електронизираната система. Средствата от неизползваните електронни ваучери ще бъдат възстановени след края на кампанията.
Студенти хакват проблемите на България
Кандидат-студентите се регистрират за класиране в срок от 22 юни до 3 юли 2020 г. чрез електронизираната система на адрес: https://online.uni-sofia.bg с линк от главната страница на Университета – http://www.uni-sofia.bg.


Източник: vesti.bg