Почетна грамота „Отличен зрелостник на Община Ботевград” ще получат 34-ма абитуриенти, които се дипломират с успех над 5.50. 


Грамотите ще бъдат връчени от кмета на Ботевград – Иван Гавалюгов. 


Събитието ще се състои в понеделник – 29 юни - 18 часа, в зала „Ботевград“. То ще бъде проведено при спазване на всички противоепидемиологични мерки. Присъстващите трябва да носят предпазни маски. Те ще бъдат предупредени да седнат на разстояние един от друг. Пред залата ще има дезинфектант за ръце. 


На награждаването са поканени директорите на двете учебни заведения, класните ръководители на отличниците, може да присъства по един родител или техен близък, за да се спази изискването за пълняемост до 50% от капацитета на залата.