Кандидатстването в университет е едно от най-важните житейски решения, защото определя перспективите за бъдещата кариера!


Катедра „Електроника и електроенергетика“ на Колеж по енергетика и електроника /КЕЕ/ продължава приемането на студенти в специалност „Приложна електронна и компютърна техника” до 25 август


ЗАЩО да продължите обучението си в КЕЕ?


„Приложна електронна и компютърна техника“ е перспективна специалност с много добри възможности за професионална реализация. В момента най-търсените кадри в България и по света са инженери и ИТ специалисти;


Приложно ориентирано обучение по държавна поръчка;


Редовна форма на обучение, но съботно-неделен график. Така успешно може да се съвмести работа и обучение и да не се товари финансово семейството;


Практически насочено обучение с използване на съвременни електронно-базирани технологии за обучение;


Завършилите студенти получават диплома за висше образование, степен „професионален бакалавър“ и имат възможност да придобият магистърска степен. 


Катедрата има ценен опит в обучението на бъдещи инженери, тъй като привличането на талантливи и мотивирани млади хора допринася за високия рейтинг на катедрата и на Колежа, а той се базира на изключително успешната реализация на студентите.


За повече информация:


http://www.tu-utc.com; 


адрес: Ботевград, бул. „България” № 31, тел.: 0723/66184, 0723/60129.