До 10 дни ще приключи ремонтът на двата тротоара на ул. „Зелинград“, в участъка между улиците „Патриарх Евтимий“ и „Хан Аспарух“ в Ботевград. Изпълнител на обекта е ботевградската фирма „Давид 2015“ ЕООД.


Целта на проекта, който се реализира, е възстановяване и подобряване на транспортно-експлоатационните качества на настилката по тротоарите на улицата, като целта е да се осигурят условия за безопасност, комфорт и добро водоотводняване на този участък.  


Дейностите, заложени в техническата спецификация, са: демонтаж на съществуваща тротоарна настилка и бордюри; монтаж на нови бетонови бордюри на бетонова основа; изкоп на съществуваща и направа на нова основа от НСТК 0 ÷ 45 мм; настилка от тротоарни плочи 40/40/5 на циментопясъчен разтвор; монтаж на бетонови бордюри 25/18/50см и 6/8/50; понижаване на бордюри, съгласно Наредба № 6 от 26 ноември 2003 г. за изграждане на достъпна среда в урбанизираните територии; възстановяване на нарушено асфалтово покритие в следствие от извършените СМР; запечатване фугата между пътното платно и новите бордюри с асфалтобетонова смес с дебелина 4 см.


Средствата за ремонта са в размер на 74 401,15 лв. /с ДДС/. Те са осигурени от собствени приходи на Община Ботевград.