Със символична първа копка днес бе даден официален старт на проекта „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в обществени и многофамилни жилищни сгради на територията на град Ботевград – етап 3”. Събитието се състоя на бул. „Цар Освободител“ № 18 (аптека „Здраве“). Първата копка бе предхождана от откриваща пресконференция, която се проведе в зала „Христо Ботев“ в сградата на Общинска администрация – Ботевград.


В рамките на проекта са включени две сгради от жилищната инфраструктура на Ботевград: МЖС „Космос“, с адрес: бул. „Цар Освободител“ № 18 (изпълнител – „Инженеринг Вас Строй“ ЕООД - Сапарева баня) и МЖС „Явор“, с адрес: бул. „Трети март“ № 83 (изпълнител - ДЗЗД „Ахинора билд“ - София), както и една обществена сграда – ДГ „Кокиче“, кв. 169, ул. „Адриан Атанасов“ №10 (изпълнител – „Теа – СТ“ ЕООД - София).


За всяка от сградите, включена в проекта, ще бъдат изпълнени следните дейности:


- мерките за енергийна ефективност, които са предписани в обследването за енергийна ефективност на всяка от сградите;


- дейности по конструктивно възстановяване/усилване, които са предписани в техническите паспорти на сградите;


- Съпътстващи строителни и монтажни работи, свързани с изпълнението на мерките за енергийна ефективност и възстановяване на първоначалното състояние, нарушено в резултат на обновяването;


- Дейности за подобряване достъпа за лица с увреждания съобразно изискванията на Наредба № 4.


Предвидените мерки целят повишаване на класа на енергопотребление, увеличаване на енергийни спестявания и осигуряване на достъпна среда.


Финансирането на проекта е осигурено от ОП „Региони в растеж” 2014-2020 г. Общата му стойност е 1 154 690.18 лв., от които: от ЕФРР: 981 486.67 лв., национално финансиране: 173 203.51 лв.


Максималният срок за изпълнение и на трите обособени позиции е не по-късно от 11.09.2021 г.


Още информация можете да откриете ТУК.