Вчера приключи конкурсът за началник отдел „Хуманитарни и социални дейности“ в Община Ботевград. До последния етап – интервю, бе допуснат единственият кандидат за длъжността – Камен Еленков. Той е издържал конкурса успешно с резултат от 188,83 точки от 205 възможни,  получени при провеждането на теста и интервюто, според протоколите, качени на интернет страницата на Общината. 


Преди да кандидатства за овакантената длъжност, Камен Еленков бе главен юрист в отдел „Правно нормативно обслужване“ в Общината Ботевград.