Докладната за затваряне на улица “Свобода“, която е една от най-натоварените в Ботевград, в района на кооперативния пазар предизвика дискусия в Общинския съвет. Постъпиха няколко предложения, но съветниците се обединиха около едно – улицата да стане еднопосочна – от бул. “Трети март“ към сградата на РУ Ботевград. Това предложение бе направено от Цветанка Арбова. 


Докладната за затваряне на улица “Свобода“, която е една от най-натоварените в Ботевград, в района на кооперативния пазар предизвика дискусия в Общинския съвет. Постъпиха няколко предложения, но съветниците се обединиха около едно – улицата да стане еднопосочна – от бул. “Трети март“ към сградата на РУ Ботевград. Това предложение бе направено от Цветанка Арбова. Тя обясни, че след внасянето на докланата е имала възможност да разговаря с много хора и повечето от тях изразили мнение, че улицата не трябва да бъде затварена. 


„Наистина в този участък е натоварено, но най-вече във вторник и петък от 9:30 до около 14 часа. Повечето шофьори знаят това и са особено предпазливи, когато минава през този участък. И аз нямам спомен там да е имало пътнотранспортно произшествие, докато на бул. „Цар Освободител“ това лято станах свидетел на три произшествия на пътя. За да се намали потокът и за да бъдат удовлетворени и едните и другите граждани, моето предложение е да се направи улицата еднопосочна в посока от центъра към районното полицейско управление“, посочи тя.  


Цветан Цолов също изрази мнение, че улицата не трябва да се затваря. Според него, ако тя бъде затворена, ще се затрудни движението на полиция, линейки, ще се затрудни движенето до съдебната полата, на хора, които искат да посетят пазар, но използват автомобили, защото са трудноподвижни. В хода на обсъждане на докладната, в отговор на въпрос на Дамян Маринов, Цолов уточни, че предлага улицата да стане еднопосочна в отсечката между кръстовищата с ул. „Боженишки Урвич“ и бул. „3-ти март“.  


Кирил Руневски напомни, че в Общината е внесена подписка от граждани, които не желаят тази улица да бъде затворена. Той предложи докладната да се отложи и да се внесе на едно от следващите заседания, „след като общинската администрация изгради една цялостна транспортна схема, една визия за общината, мине през широко обществено обсъждане и след това да се внесе за гласуване в Общинския съвет“. 


Николай Велков заяви, че няма да подкрепи докладната. „Моите доводи са, че движението може да се регулира от органите на реда. Ако те си вършат работата, няма да има струпване на тази улица“, подчерта той.  


Тихомир Найденов напомни на колегите си, че се предлага затварянето на улицата да стане с цветарници. „Нищо не пречи да се пробва. Ако се окаже, че не е правилно, те ще бъдат премахнати“, обясни той. 


Найденов уточни, че подписката, за която Кирил Руневски говори, е от хора, които имат търговски обекти и твърдят, че ще им бъде нарушено зареждането. „След като общината ремонтира пространството зад кооперативния пазар, което беше почти непроходимо, считам, че тези доводи, които са изложили през 2019 год., вече не са валидни“, добави съветникът. Той посочи, че имало становище на КАТ за затваряне на ул. „Свобода“ в района на кооперативна пазар. 


Изказвания постъпиха и от други съветници, чиито мнения бяха сходни с това на Арбова. 


Всички предложения по докладната бяха подложени на гласуване. Общинският съвет подкрепи направеното от Цветанка Арбова. То събра 15 гласа “за“, 3 „против“ и 6 „въздържал се“.