Община Ботевград обяви през изминалата седмица обществена поръчка с предмет: „Ремонт – реконструкция на тротоарна настилка и направа на джобове за паркиране по южен тротоар по участък от бул. „България“ в участъка от О.Т. 171 през О.Т. 176, 196, 322, 199, 340 до О.Т.222 .


По проект се предвижда подмяна на тротоарната настилка, реконструкция на съществуващи зелени площи и цветарници и обособяване на места за паркиране с места за контейнери за смет. Също така и полагане на нова настилка от бетонови плочи на тротоара, полагане на асфалт в местата за паркиране, както и подмяна и монтаж на нови осветителни тела. 


Оферти или заявления за участие се подават до 23:59 часа на 09.11.2020 г. Срок за изпълнение на обществената поръчка е до 2 месеца, считано от датата на откриване на строителната площадка. Прогнозната стойност е 262 497,54 лева без ДДС.


Повече информация за обществената поръчка ТУК.