Учениците, които показват постижения над средните, и онези, които не могат да догонят минималните стандарти, ще имат допълнителни часове, стана ясно вчера. Министърът на образованието и науката Даниел Вълчев съобщи, че първоначално програмата „С грижа за всеки ученик” ще обхване 2000 отличници и 4000 двойкаджии в пети и шести клас. По нея ще се събират групи още от следващия месец. Училищата, които организират допълнителни часове за слабите ученици, ще получават по 1000 лв. на група от 4 до 8 деца. На още часове ще ходят учениците, които не могат да покрият половината от нормативите на училището и средните постижения на випуска. Освен това ще се взима предвид успехът им от предишната година и от т. нар. матури на четвъртокласниците и петокласниците. Групите на талантливите деца ще са за онези ученици, които участват в олимпиади например. Ако детето ходи на допълнителни часове и стигне до национален кръг на олимпиада, училището, в което се обучава, ще получи 500 лв. Ако то спечели състезанието, в учебното заведение ще влязат 2000 лв.
Предвижда се групите на отличниците да имат поне 50 часа през тази учебна година, а слабите ученици – поне 100. Ако през следващата учебна година видим, че програмата дава резултат, сме готови да отпуснем допълнителни средства, каза още Вълчев.