Ангелина Николова за Началник отдел “Местни приходи и администриране на местни данъци и такси”, Владислав Божков за Директор на дирекция “Канцелария, административно-правно обслужване на гражданите” и Марийка Иванова за Началник отдел “Бюджет и счетоводство” са хората, които са спечелили проведените на 13 октомври т.г. конкурси за съответните длъжности в Общинска администрация, съгласно заповед на Кмета № РД-15.370 от 26.09.2008 г.