Това съобщи пред общинските съветници д-р Иван Багелейски  на заседанието миналата седмица. Секенерът, с който в момента болницата разполага, е купен преди години и то на старо. В момента той почти не може да задоволи нуждата от качествена диагностика. Имало е случаи, когато  наши пациенти са траспортирани до болницата в Мездра, за да им се направи нужната снимка, припомни управителят на болницата.
Един нов скенер струва около 300 000 лева, заяви д-р Багелейски.