Община Ботевград обяви днес обществени поръчки за избор на изпълнители на ремонта на улиците: „Княз Борис I” (в участъка от ул. „Захари Стоянов“ до ул. „Сан Стефано“) и „Сан Стефано” (в отсечката от ул. „Г. С. Раковски“ до бул. „3-ти март“). Дейностите по тях ще имат за цел подмяната на разпределителния водопровод, полагане на нови бордюри и тротоарна настилка, както и асфалтиране. Към настоящия момент въпросните участъци са в лошо техническо състояние. Водопроводът и по двете улици е изграден от етернитови тръби, които са силно амортизирани.


Прогнозната стойност на обществената поръчка за ул. „Княз Борис I” е 235 000 лева (без ДДС), а за ул. „Сан Стефано” - 257 500 лева (без ДДС). 


Крайните срокове за подаване на оферти или на заявления за участие са съответно: 23:59 часа на 15 юни 2021 (вторник) и 23:59 часа на 14 юни 2021 (понеделник).


Ремонтните дейности по двете улици са включени в програмата за  капиталовите разходи на Община Ботевград за 2021 година.


Информация за всички видове строително-монтажни работи, предвидени за изпълнение, както и техните количества, посочени в техническата спецификация и количествената сметка, можете да откриете тук: ул. „Княз Борис I” и ул. „Сан Стефано”.