Община Ботевград отбелязва финалния етап на проект „Хетеротопии“ на 23-ти юли /петък/ от 21:00 ч. на пл. „Освобождение“ с аудиовизуален спектакъл, включващ 3D mapping, светлинно шоу, музика и танци.


В програмата ще вземат участие Общински духов оркестър – Ботевград и Мажоретен състав към НЧ „Христо Ботев 1884“. След техните изпълнения следва тематичен 3D mapping, представящ Ботевград в миналото и настоящето, както и атрактивно светлинно шоу.


Проектът е съфинансиран от Европейския съюз чрез Програмата за трансгранично сътрудничество Interreg ИПП България - Сърбия 2014-2020 г. 


Тази публикация е създадена с подкрепата на Европейския съюз, чрез Програмата за трансгранично сътрудничество Interreg ИПП България - Сърбия 2014-2020, CCI No  2014TC16I5CB007. Съдържанието на публикацията е отговорност единствено на Община Ботевград и Народен музей Лесковац и по никакъв начин не може да се възприема като израз на становището на Европейския съюз или на Управляващия орган на Програмата.