Община Ботевград има готовност да кандидатства по проект “Красива България“ на Министерството на труда и социалната политика, мярка “Осигуряване на достъпна среда на обществени сгради“, за финансиране ремонта на две стари асансьорни уредби – в поликлиниката и в блок 4 на болницата, където след ремонта, който се извършва в момента, ще бъдат преместени педиатричното отделение и физиотерапията. За тази цел общинското ръководство ще поиска съгласието на съветниците. 


Проектното предложение е на стойност 180 000 лева. Общината ще съфинансира с до 30% от стойността за реализация на проекта.


Крайният срок за внасяне на документите за кандидатстване е до 15 март, се посочва в докладната до местния парламент. Тя е включена в дневния ред на редовното заседание на местния парламент, насрочено на 29 февруари.