На заседанието си днес КЕВР даде 10-годишен лиценз за търговия с газ на „Енергико Трейдинг България”. Управител и акционер в компанията е Валентин Златев. В дружеството мажоритарен собственик е швейцарската група „Литаско СА”, която  управлява глобалните доставки на нефт, газ и петролни продукти на групата „Лукойл”.

Първоначалното искане на „Енергико Трейдинг България” бе за максималния срок на лиценза – 35 години.
ОТ КЕВР посочват, че са извършили анализ на всички данни и регулаторът счита, че „Енергико Трейдинг България” притежава финанасови и технически възможности да осъществява дейността.