Тази година първият звънец удари за 305 първокласници в община Ботевград. Както всеки път на 15 септември, най-малките ученици бяха посрещнати тържествено в дворните пространства на основните училища. Гост на тържеството в ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ – Ботевград бе кметът на града – Иван Гавалюгов. 


По традиция, след празничната програма по откриване на учебната година, първото приветствие към учениците, учителите и гостите отправи Даниела Николова – директор на учебното заведение. 


„15-ти септември е ден, който влиза във всеки български дом, било чрез очакването на училищния звънец, било чрез грижите по децата или носталгията на спомените. Първият учебен ден винаги ни вълнува, защото всичко започва със знанието. Всяка нова учебна година посрещаме с надежда и желание за нови успехи. На този ден, повече от всякога, училището съпреживява заедността на всички ни, празничност, вяра в смисъла на образованието, съпреживяване, единство в намеренията, споделеност. Важно е да успяваме да ги изразяваме и споделяме през цялата учебна година, за да бъде пътят на всички смислен и достоен“, каза в словото си Даниела Николова.


Тя се обърна с благодарност към родителите. „Уверявам Ви, че учителският колектив на ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ – Ботевград е изграден от прекрасни хора, отлични и отговорни професионалисти. Обучението и възпитанието на Вашите деца е тяхна първостепенна грижа. Така че бъдете спокойни и им се доверете“, увери ги тя. 


Даниела Николова пожела на първокласниците да бъдат здрави, умни, послушни и отговорни, за да постигнат успехи, а на колегите си – все така отговорно и всеотдайно да изпълняват мисията си на просветители.  


Директорът на ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ обяви, че поздравителни адреси по случай откриването на учебната година са получени от Ирена Атанасова – председател на Комисията по образованието и науката в 46-ото Народно събрание, от проф. Николай Денков – министър на образованието и науката, от Радослав Стойчев – областен управител на София област, Росица Иванова – началник на Регионалното управление на образованието – София регион. Дамян Маринов – общински съветник, и други. Тя предостави думата на кмета Иван Гавалюгов да поднесе лично своя поздрав по повод първия учебен ден. 


Най-напред той отправи пожелания към първокласниците – да са здрави, упорити, любознателни, смели, да търсят и намират пътя към знанието. Пожеланието му към родителите гласеше: „Бъдете упорити в усилията си да подкрепяте своите деца по пътя към овладяването на знанията. Ние, като родители, сме основните отговорни лица за тяхното възпитание, за изграждането им като личности и за това да ги възпитаваме в ценности, които ще им помогнат в тяхното бъдещо развитие.“. 


„Убеден съм, че в това училище и във всички местни училища се полагат максимални усилия за възпитаване и обучаване на нашите деца, за което изказвам лична благодарност на учителите“, каза още кметът Гавалюгов. Той пожела на всички да са здрави и изрази надежда, че учебната година ще продължи в присъствена форма и ще завърши в същата форма, подчертавайки, че това е най-добрият начин за пълноценното обучение на учениците. 


За новата учебна 2021-2022 година в ОУ "Св. св. Кирил и Методий" са сформирани три паралелки в първи клас - с една повече от предишните учебни години.