Местното лечебно заведение е включено в проект по процедура „Мерки за справяне с пандемията“, която е част от ОП „Региони в растеж“. Бенефициент по проекта е Министерството на здравеопазването. Съгласно насоките за кандидатстване по процедурата, Община Ботевград ще бъде включена като партньор на министерството в подготовката и изпълнението на проектното предложение. За целта двете страни трябва да сключат споразумение, за което се изисква съгласието на Общинския съвет.


Дейностите, допустими за финансиране по процедурата, са: изграждане на изолиран асансьор за превозване на пациенти с COVID; увеличаване на капацитета на инсталациите за медицински газове – кислород, вакуум и сгъстен въздух; доставка и инсталиране на криогенен съд за съхранение и захранване с медицински кислород; преработка на съществуващата система за подаване на кислород, както и на резервната такава; осигуряване на автоматичен дизел-генератор за предоставянето на качествени здравни услуги и медицински грижи в условията на COVID-19; доставка на медицинско оборудване и апаратура.   


Общият бюджет по процедурата е около 129 271 000 лв., които ще бъдат разпределени на болниците, отговарящи на определените критерии. Около 100 000 лева е предвиденото финансиране за осъществяването на дейностите в нашата болница.