От НБЛ изпратиха до клубовете в лигата писмо с уточнения  за допускането на зрители по време на баскетболните мачове. От ръководството на лигата обръща внимание на  някои някои текстове от заповедта за разрешаване наличието на публика със зелен сертификат..


От тези уточнения става ясно, че публика може да се допуска в залите, само ако ВСИЧКИ участници имат зелен сертификат - не само зрителите, но и състезателите, съдиите, служебните лица, организаторите и всички, които имат отношение по провеждането на един мач. Срещите могат да се провеждат  без изискването на зелен сертификат на участниците, но БЕЗ публика, както се провеждат до момента.


Ето и конкретните уточнения в тази връзка.


а) 100% от персонала в съответния обект/лицата, заети с мероприятието са ваксинирани или преболедували COVID-19 или разполагат с отрицателен резултат от проведено преди влизане в обекта/мероприятието изследване, удостоверено с валидни документи за ваксинация, преболедуване или изследване по смисъла на Заповед № РД-01-733 от 27.08.2021 г. на министъра на здравеопазването, и

б) ръководителят на обекта/организаторът на мероприятието е взел решение и е създал необходимата организация за допускане в обекта, съответно на мероприятието само на лица, които:

аа) са ваксинирани или преболедували COVID-19, удостоверено с валидни документи за ваксинация или за преболедуване по смисъла на Заповед № РД-01-733 от 27.08.2021 г. на министъра на здравеопазването,  или

бб) представят отрицателен резултат от проведено до 72 часа преди
влизане в обекта/мероприятието изследване по метода на полимеразно верижна реакция за COVID-19 или бърз антигенен тест (до 48 часа преди влизане в обекта/мероприятието), удостоверено чрез валиден документ съгласно Заповед № РД-01-733 от 27.08.2021 г. на министъра на
здравеопазването.

в) условията по букви „аа“ и „бб“ не се прилагат по отношение на лица до 18 годишна възраст.