Общинско предприятие БКС ще извършва зимното поддържане на улиците в Ботевград, вилните зони Зелин и Чеканица и в малките села. В петте големи села – Трудовец, Врачеш, Литаково, Скравена и Новачене, тази дейност ще се организира от кметовете. 


Поддържането на отсечките от републиканската пътна мрежа в границите на границите на Ботевград /Път Е-79 и Път Е-83/  ще се осъществява съвместно от Община Ботевград и Областното пътно управление, съгласно протокол за споразумение. 


Предстои процедура по Закона за обществените поръчки за избор на изпълнител за снегопочистване на общинската пътна мрежа. Съответно с избраната фирма, отговаряща на изискванията, ще се сключи договор. 


Средствата, необходими за осъществяването на зимното поддържане на общинската пътна мрежа, се отпускат от Министерството на регионалното развитие и благоустройството, се посочва в информацията относно готовността на Община Ботевград за работа при зимни условия. Тя е внесена за обсъждане в местния парламент. 


Предвижда се до средата на месец ноември да приключат ремонтните дейности, свързани с подобряване на качеството на инфраструктурата: благоустрояване на междублокови пространства; текущ ремонт на асфалтови покрития  по ул. „Захари Стоянов“ в Ботевград и ул. „Дунав“ в с. Трудовец; текущ ремонт на трошенокаменни настилки в селата Радотина, Рашково, Гурково, Боженица, Елов дол; ремонт на тротоарни настилки и изграждане на джобове за паркиране  в централната градска част; укрепване на участък, прилежащ към Стара река във вилна зона Зелин. 


На територията на цялата община се извършват дейности по ремонт и подмяна на канализационни системи и водопроводи: текущ ремонт и подмяна на водопровод  в Ботевград и селата Врачеш, Радотина, Рашково, Литаково, Новачене, Скравена и Трудовец; изграждане на канализация в Гурково, Скравена и Литаково; почистване и видеозаснемане на канализация и ревизионни шахти; текущ ремонт на отводнителни съоръжения по пътища; текущ ремонт на резервоар в с. Боженица, местност Урвич; текущ ремонт на дренажни системи около черквата в село Липница, пише още в докладната до Общинския съвет. 


Една от най-важните задачи на общинската администрация е подготовката на детските  ясли и градина, на училищата и културните институции за работа при зимни условия. Във връзка с това е изпълнено: основен ремонт на сградата и преработка на отоплителната инсталация в ДГ „Зора“  - Новачене и ОУ „Любен Каравелов“ – Трудовец; частична преработка на отоплителна газова инсталация в ОУ „Васил Левски“, ДГ „Иглика“, ДГ „Звънче“ и ДГ „Синчец“ в Ботевград и ДГ „Здравец“ в Трудовец; ремонт на вътрешни колектори в сградата на Народно читалище „Христо Ботев“ – Ботевград; ремонт на църквата в Скравена; ремонт в сградите в сградите на двата центъра от семеен тип за деца и младежи с увреждания – „Д-р Иван Цветков“ и Д-р Адриян Атанасов“ и други.