„В иК“ ЕООД – София, Район Ботевград съобщава на своите абонати, че на основание чл.35 и чл.39 от НАРЕДБА № 4/14.09.2004 г. за условията и реда за присъединяване на потребителите и за ползване на водоснабдителните и канализационните системии и във връзка със заповед №01-109/20.08.2021г. на управителя на дружеството, месечното отчитане на показанията на индивидуалните водомери в жилищни блокове за м.декември и м.януари 2122г. се преустановява.


Инкасирането ще се осъществява СЛУЖЕБНО. 


Гражданите могат да правят самоотчет на показанията на водомерите като подават информация за потребената от тях вода по следните начини: по телефон 0723/60074; по електронен път на e-mail: botevgrad@viksof.com, както и чрез обаждане или SMS до конкретния инкасатор.


Инкасатори район Ботевград:


Маргарита Илиева, тел: 0877244530 за абонати с адреси – гр.Ботевград жк.”Изток” 1, жк „Изток” бл. 7;8;9;28;29;30;60;51, бл. 52, бл. 56, ул. „Изгрев Панорама” бл. 48, бл. 49, бл. 50, бл. 63, ул.”Цар Иван Шишман” бл. 44, бл. 43, бл. 45, бл. 46, бл. 61, ул.”Илия Стоянов”


Златка Иванова, тел.: 0877 244786 за абонати с адреси –ул. „Иван Шишман”, ул. „Иван Вазов”, ул. ”Захари Стоянов”, ул. „Божко Божилов”,, ул. „Трети март”, ул. „Рудината”, ул. „Опълченска”,  ул. „Люлин”, ул. „Букорска” , ул. „Балканска”,  ул. „Зелинград”  - четни номера, ул. „Подпоручик Волков”, площад 20,  ул. „Панайот Волов” и вилна зона Зелин;


Дафинка Василева, тел : 0877 247182 за абонати с адреси – ул. „Хан Аспарух”, ул. „Хаджи Димитър”, ул.”А. Войницки”, ул. „Ал. Стамболийски”, ул.”Ваньо Македонски”; ул.„Божко Божилов”, ул.”Рила”; ул.”Патриарх Евтимий”, пл.”Освобождение”, бул.”Цар Освободител”


Чудомирка Чудомирова, тел.: 0877244519 за абонати с адреси – жк „Север” от 13 до 15 блок ; ул.”Преслав”; ул.”Капитан Ушаков” и др.


Николина Стаменова, тел.: 0877 244 741 нова инкасаторка за абонати с адреси – ул.”  Иван Шишман” , ул.”Г. Брънчов”, ул.”Гълъб Войвода”, ул.”Божко Божилов”, ул. „Рила”, ул.”Христо Ботев”, ул.”Славейков”, ул.”Хаджи Димитър”, ул.”Свобода”, ул.”Бузлуджа”, бул.”3-ти март”, ул.”Цар Самуил”, ул.”Ал. Батенберг”, ул.”Кирил и Методий”, ул.” Любен Каравелов”, ул.”П. Евтимий”, ул.”Хан Аспарух”, ул. ”Каблешков”, ул.”Дондуков”, ул.”Преслав”


Веска Ненчева, тел: 0877 268265 за абонати с адреси – ул.4Академик Романски”, бул.”3-тиМарт”, ул.”Витиня”, ул.”Свобода”, ул.”Гурко”, ул.”В.Петров”, ул.”Янтра”, ул.”Севаст Огнян”, ул.”Урвич”, ул.”Стефан Караджа”, ул.”Стамен Панчев”, ул.”Ракитин”, ул.”Сан Стефано”, ул.”1866”, ул.”17-ти Ноември”, ул.”Стара планина”, бул.”България”


Миглена Даскалова, тел.: 0876966788 за абонати с адреси – жк „Север” от блок 1 до блок 12 ; ул. „Патриар Евтимий” от № 81 до 87, ул. „Батенберг” от № 34 до № 38, ул.”Бузлуджа”, ул.”Преслав”, ул.” Зелинград”


Ивка Петкова, тел.: 0877 244585 за абонати с адреси – ул.”Захари Стоянов”, ул.”Бенковски”, ул.”Васил Левски”, ул.”Стамен Панчев”, ул.”17-ти Ноември” – бул.”България” –– ул.”Г.С.Раковски”, ул.”Стефан Стамболов”,ул.”Княз Борис”,ул.”6-ти Септември”,ул.”Искър”, ул.”Хан Крум”,ул.”Извор”,ул.”Люлин”,ул.”16-ти ловчански полк”,ул.”Сан Стефано”,ул.”Райна Княгина”,ул.”Мургаш”


Мария Емилова, тел: 0877239849 за абонати с адреси: гр.Ботевград ул.”Ал.Стамболийски”, ул.”Орхание”, ул.”Стара Планина”, ул.”Гаврил Брънчов”, ул.”Христо Ботев”, ул.”1886( №12,6,8,1,5,7,9,13) ул.”3-ти Март”, ул.”Просвета”; с.Трудовец - горен край


Соня Копчева /с.Врачеш /, тел.: 0877 244304


Илия Комитски /с.Врачеш и гр.Ботевград/, тел.: 0877 285237


Ивайла Димитрова /с.Скравена/, тел.: 0877 285245


Веселка Тодорова /с.Литаково/,с.Радотина тел.: 0877 246562


Цанка Цанова /с.Трудовец/, тел.: 0877267852 


Ивайло Динков /с.Новачене/, тел.: 0898666474


Ангел Луканов /с.Гурково ; с.Краево; с.Рашково/  тел.: 0877 267531 


Заплащането на сметките да се извършва по установените начини: на гише КАСА в сградата на „В и К” ЕООД, на каси ИЗИПЕЙ, на гише в Пощите, по банков път и др.


Уведомяваме гражданите, че при неплащане на дължими суми към "ВиК”" ЕООД - София, в срок от 30 дни, предоставянето на ВиК услуги ще бъде преустановено и дължимите суми ще бъдат търсени по съдебен ред, поради което длъжниците ще бъдат обременени с допълнителни съдебни разноски.


Във връзка с констатирани кражби на вода /вкл. и за нови строежи/, напомняме на абонатите, че на основание чл. 234в от Наказателния кодекс незаконното присъединяване към водоснабдителната или канализационната система и неправомерното въздействие върху водомера и разпломбирането му се наказва с лишаване от свобода до 5 години и глоба до 15 хиляди лева, а при повторно извършване, наказанието е лишаване от свобода до 8 години и глоба до 20 хиляди лева.