Проектът за благоустрояване на стадион “Светкавица“ и пространството около ромския клуб е изготвено от арх. Гергана Йотова от общинската администрация. Тя представи идейното решение по време на вчерашното  обществено обсъждане, което се проведе онлайн. В него с мнения, предложения и въпроси се включиха арх. Весела Маркова и общинският съветник Дамян Маринов.


Според арх. Маркова мястото на фитнеса на открито зад вратата на футболното игрище не е подходящо. Тя предложи да се помисли за една по-сериозна буферна зона, за да бъдат предотвратени евентуални опасности. 


Арх. Весела Маркова изрази мнение, че местата за паркиране покрай улица “Хаджи Димитър“ са преоразмерени и доста по-навътре, което според нея е ненужно. Тя отправи препоръка за озеленяване с дървета пред преместваемите търговски обекти, които се предвиждат по ул.“Хаджи Димитър“, от северната страна на стадион “Светкавица“. Също така тя предложи паркоместата при културния дом, част от които са успоредни, а други перпендикулярни, да ca само от един вид с оглед на уеднаквяване ширината на улицата, за да не се объркват шофьорите. Арх. Маркова предложи още да се помисли за озеленяване пред кварталния клуб.


Дамян Маринов попита какви са намеренията на общината за отсрещния тротоар на ул. “Хаджи Димитър“ /откъм сградата на СБА/, обръщайки внимание на това, че сградите там са в лошо състояние и има опасност от падане на мазилки и срутване на покриви. “От страната на стадиона се получава много красиво, но отсрещната страна, където имотите са частни, е проблемна“, добави той. 


Кметът Иван Гавалюгов отговори, че южният тротоар по ул. “Хаджи Димитър“, където се намира сградата на Търговията, ще бъде подменен. “Външната стена ще бъде приведена във вид, който няма да контрастира на хубавите неща, които възнамеряваме да се случат на отсрещния северен тротоар“, допълни градоначалникът. Той обърна внимание, че еднотипните преместваеми обекти в търговската зона – от северната страна на стадион “Светкавица“, няма да бъдат изградени от общината, а по съответната процедура ще се отдават петна за поставяне на такива. Иван Гавалюгов съобщи, че в този район се очертава силна търговска зона, тъй като през следващата година предстои изграждането на още два търговски обекта в имот, намиращ се западно от Кауфланд.


Повече за проект “Светкавица“ – от видеото към текста!