Желанието на Община Ботевград е да подходи генерално към решаване на благоустрояването на квартала. Проектът ще бъде реализиран на етапи, съгласно осигуреното финансиране. Предвижда се първият етап да бъде реализиран през настоящата година., като за тази цел ще бъдат заложени средства в общинския бюджет, който ще бъде приет през месец март. Това каза в началото на общественото обсъждане на идейния проект за благоустрояване на ЖК “Васил Левски“ /нова част/, което се проведе онлайн. 


Идейното предложение бе представено от арх. Ивайло Гогов, представител на проектантския екип на фирма “Кодас Консултинг“. Според него кварталът има добра основа, като улична мрежа, като застрояване и дадености, но възможностите за отдих и спорт са ограничени за живущите. 


“Целта на нашата разработка беше да превърнем квартала в един съвременен, по всички изисквания, жилищен комплекс, в който, първо достъпът за автомобили да е лесен и удобен за всички живущи и гости. Освен това, към всеки блок да има обособени автомобилни паркинги, така че паркирането да е удобно и организирано, а не както в момента, кой където завари. Едновременно с това, регулирайки уличното движение и паркирането, да обособим едни функционални пешеходни зони и зелени площи, в които да се развиват възможности за спорт и отдих на хора от различни възрастови групи. Предвидили сме възможно най-богата палитра от обществено обслужване – магазини, малки павилиони, разполагане на по-съвременен подход към търговията и услугите“, каза при представянето арх. Гогов. Той смята, че кварталът има голям потенциал да се развива и разраства. 


“Ще се опитаме да дадем всичко от себе си, за да направим Вашия квартал хубав, удобен, съвременен и същевременно достатъчно зелен“, добави представителят на проектантската фирма. Арх. Гогов обърна внимание, че става дума за концепция, идейно решение, към което всеки участник в дискусията ще има съображения как би могло да бъде подобрено или променено. “Ние ще ги вземем предвид, при по-нататъшна разработка на проекта част от тях ще влязат, други, ако сметнем, че са за сметка на удобството и стандарта, най-вероятно ще се опитаме да ги променим“, посочи той. 


“Много внимателно проучихме, броихме, по колко автомобила паркират вечерно време около всеки блок. Защото по-малкото паркоместа води до това да се паркира в зелените площи. Стремежът беше да дадем оптимално места за паркиране и в същото време те да не са за сметка на озеленяването. Към входовете да има предвидени кътове за отдих на възрастни хора, във всяка жилищна група да има места за детски площадки, като две вече са изградени, изгражда се трета, остават да се изградят още три или четири, да има игрище за спорт, площадка за стрийт фитнес. Ние от Общината държахме да се предложи достъп до квартала, който да улесни влизането и излизането, като се организира по друг начин паркирането пред търговските обекти“, допълни главният архитект на Община Ботевград – Георги Джотолов. 


Първите предложения, направени по време на обсъждането, бяха свързани с площадката за стрийт фитнес и изграждане на футболно игрище. Гражданинът, взел отношение, дори представи оферти за оборудване на съоръжението. Според него площадката не трябва да бъде преместена на друго място, а да си остане на същото  – между блоковете. 


Подробности от общественото обсъждането на идейното решение за благоустрояване на Новия Изток – във видеото (пълен запис) към текста!