В Общинския съвет е внесен проект за изменение и допълнение на Наредбата за определяне и  администрирането на местите такси и цени на услуги на територията на община Ботевград. Един от аргументите е, че Наредбата трябва да бъде приведена в съответствие с нормативния акт от по-висока степен - Закон за местни данъци и така, Закон за предучилищно и училищно образование, Закон за здравето. Промените в тях влизат в сила от 1 април 2022 год., като родителите и настойниците се освобождават от месечни такси за ползване на детски градини и детски ясли. 


В Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги е регламентирано ползването на услугата „Детска кухня“ за деца от 10 месеца до 3-годишна възраст и стойността на купона за едно ястие. От 2014 год. тя не е променяна. От Община Ботевград предлагат да се извърши актуализация – от 0,70 лв. на 1,00 лв. „С предлаганата актуализация ще се обезпечат преките и непреките разходи по предоставяне на тази услуга, които се увеличават постоянно през последните 8 години /увеличаване на: минималната работна заплата, разходите за ел. енергия, вода, консумативи и др., а също така и повишената инфлация през миналата и настоящата година/, се посочва в мотивите. 


В срока за предложения и становища по предложените промени в Наредбата – 23 март, са постъпили пет такива. Началникът на отдел „Икономически дейности и общинска собственост“ – Атанас Танчев, предлага да се увеличи размера на таксата за ползването на места - общинска собственост, върху които се организират празници, събори панаири и други събития за продажба на стоки, от 6 на 8 лв./кв.м. 


Яница Иванова – директор на Дом за възрастни хора „Д-р Адриян Атанасов“, предлага дневната такса за лица, ползващи услугите в системата на домашен социален патронаж, да бъде променена от 3 на 3,50 лв., като се аргументира с увеличените разходи за вода, ел.енергия, консумативи, минимална работна заплата. 


Директорът на ОП „Балкан“ Михаил Михайлов предлага минималните наемни цени за ползване на многофункционална спортна зала „Арена Ботевград“ да бъдат включени в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги, посочвайки, че това е законосъобразно, тъй като местните такси са предмет на Наредба във връзка с разпоредбите на Закона за местни данъци и такси, и целесъобразно, тъй като ще въведе яснота по отношение на ползването на спортната инфраструктура – собственост на Община Ботевград.   


Силвия  Маринова - директор на ОП „Туризъм“ предлага изменение на цени на услуги на Общинска база „Боженишки урвич“ (чл. 556. от Наредбата), както следва:


- намаляване на цената за ползване на двойна стая при единично настаняване за периода 01 април - 30 септември, за дните от неделя до четвъртък, от 45 лв. на ден на 35 лв. на ден;


- намаляване на цената за ползване на двойна стая при единично настаняване за периода 01 октомври - 31 март, за дните от неделя до четвъртък, от 55 лв. на ден на 45 лв. на ден;


- намаляване на цената за настаняване в апартамент (целогодишно), при настаняване на двама човека, за дните от неделя до четвъртък, от 90 лв. на ден на 75 лв. на ден.


Предложението е мотивирано с оглед по-ниската посещаемост на общинска база „Боженишки урвич“ в дните от неделя до четвъртък, респ. този период е по-слабо натоварен. 


Директорът на ОП „Туризъм“ предлага още въвеждане на нови услуги, които ОП „Туризъм“ може да предоставя и съответните такси за тях:


- Беседа в Часовникова кула - 3.00 лв. на човек;


- Беседа в Часовникова кула за организирани групи над 10 души – 25 лв;


- Пешеходен тур в централната градска част на Ботевград, включващ обектите: Часовникова кула, Паметник на Васил Левски, Паметник на Стамен Панчев, Исторически музей - Ботевград (отвън), Паметник на Свободата, Войнишки паметник на площад „Незнаен воин“, посветен на падналите за освобождение и обединение на България от орханийския край и Паметник на Христо Ботев и беседа - 6.00 лв. на човек;


- Пешеходен тур в централна градска част, включващ обектите: Часовникова кула, Паметник на Васил Левски, Паметник на Стамен Панчев, Исторически музей - Ботевград (отвън), Паметник на Свободата, Войнишки паметник на площад „Незнаен воин“, посветен на падналите за освобождение и обединение па България от орханийския край и Паметник на Христо Ботев и беседа,  за организирани групи над 10 души - 50.00 лв.


- Посочените по-горе услуги да бъдат безплатни за деца до 7 години; ученици и студенти от община Ботевград; пенсионери от община Ботевград; служители и гости на общинска администрация - Ботевград и хора с увреждания.


Йордан Арбов - директор на ОП БКС, предлага актуализация на чл. 55.в от Наредбата. Тази разпоредба регламентира услугите, които общинското предприятие  може да предоставя, респ. техните цени. Предложението е за изменения в цените на услугите,  както следва:


- Услуга на физически и юридически лица с валяк - от 18.00 лв. на час с ДДС на 30.00 лв. на час с ДДС (чл.55.в, т. 1 от Наредбата); 


- Услуга за физически и юридически лица с трамбовка - от 11.00 лв. на час с ДДС на


21.00 лв. на час с ДДС (чл.55.в, т. 2 от Наредбата); 


- Услуга за физически и юридически лица с автовишка - от 40.00 лв. на час с ДДС на


45.00 лв. на час с ДДС. Транспортът  се заплаща допълнително от ползвателя на услугата - 1.80 лв./км. с ДДС (чл.55.в, т. 3 от Наредбата).


- Услуга на физически и юридически лица с багер - от 40.00 лв. за моточас с ДДС на


48.00 лв. за моточас с ДДС (чл.55.в, т. 4 от Наредбата);


- Услуга на физически и юридически лица но транспорт на насипни материали (до 4,5 тона) - от 2.40 кв./км. с ДДС на 2.88 лв./км. с ДДС (чл.55.в, т. 5 от Наредбата);


- Услуга за физически и юридически лица по поставяне и извозване на контейнер тип „Лодка” 4 куб. м. за строителни отпадъци - от 48.00 лв. с ДДС на 58.00 лв. с ДДС на територията на гр. Ботевград (чл.55.в, т. 6 от Наредбата);


- Услуга на физически и юридически лица по изкърпване на единични дупки и деформации на настилката с гореща асфалтова смес с дебелина 4-6 см. - ръчно (включваща разкъртване и почистване) - 26.87 лв./кв.м с ДДС, като се предлага да се допълни, че цената на асфалтовата смес се заплаща отделно (чл.55.в, т. 8 от Наредбата);


- Услуга на физически и юридически лица по доставка и полагане на асфалтобетон - плътна смес за горен пласт - 26.59 лв./кв.м с ДДС, като се предлага да се допълни, че цената на асфалтобетона се заплаща отделно (чл.55.в, т. 10 от Наредбата);


- Услуга на физически и юридически лица с фугорез - от 7.20 лв./л.м. с ДДС на 14.00 лв./л.м. с ДДС (чл.55.в, т. 11 от Наредбата); 


- Услуга на физически и юридически лица по повдигане или сваляне на решетки и шахти при асфалтова настилка - от 90 лв./бр. с ДДС на 150 лв./бр. с ДДС (чл.55.в, т. 12 от Наредбата).


И това предложение е мотивирано с увеличаване цената на  горивата, суровините и материалите, но и във връзка с повишената инфлация. 


Докладната с предложените промени в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги е включена в дневния ред на редовното заседание на ОбС, което ще се проведе на 31 март.